Připravujeme projekty

Archiv:

1.2.2019

Tklub - uvedení do provozu

Masto Krásná Lípa zajistilo rekonstrukci objektu Tklubu za finanční podpory EU a ČR. Ještě spolupracujeme na vybavení objektu nábytkem a pod.

Se sociální službou Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se do objektu nastěhujeme v březnu 2019 a zahájíme provoz.

1.2.2019

Předškolní příprava dětí

Již 10 let se zaměřujeme na předškolní přípravu dětí ze sociálně slabého nepodnětného prostředí. Podporujeme poradenstvím a preventivními programy také jejich rodiny.