Osobní asistence_POSOSUK3_2020-2021

Osobní asistence_POSOSUK3_2020-2021
Publikováno: 1.1.2019 | Autor: admin

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje.

Poskytujeme službu Osobní asistence v regionu Šluknovska.

 

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3

 

Individuální projekt Ústeckého kraje, kterýje podpořen z programu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje. 

Kostka zajišťuje sociální službu Osobní asistence ve Šluknovském výběžku (ORP Rumburk a ORP Varnsdorf).

Dotace 2.058.400 Kč pro rok 2020, 5.961.900 Kč pro rok 2021

Okamžitá kapacita služby: 4 pro rok 2020, 8 pro rok 2021

Celkové náklady 2.300.000 Kč pro rok 2020, 6.480.000 Kč pro rok 2021

Číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0014509

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

  

Sociální službu dále spolufinancují:

město Krásná Lípa

Ústecký kraj

Úřad práce

města Rumburk, Varnsdorf

MPSV