Komunitní centrum Kostka OPZ64_2018-2020

Komunitní centrum Kostka OPZ64_2018-2020
Publikováno: 1.1.2020 | Autor: admin

Název projektu: Komunitní centrum Kostka

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006280

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2020

Název výzvy: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Číslo investiční priority, Název investiční priority
03.2.60 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
03.2.60.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt reaguje na akutní problémy lidí ze sociálně vyloučených lokalit Krásnolipska. Projektové aktivity se zaměří na oblast

a) komunitní práce a podporu celé řady samosprávných aktivit 

b) poradenství (pracovní, kariérové, finanční) vč. vzdělávání, motivace a vytvoření tréninkového místa


Zapojením do projektu si lidé více uvědomí možnou změnu ve svém osobním životě a stanou se aktivnějšími. Různorodostí aktivit má projekt ambici aktivizovat převážnou část komunity s přesahem do sousedství. 

 

Principy komunitní práce:

 • aktivizace
 • participace
 • uschopňování
 • zplnomonění
 • skupinová práce
 • sdílení odpovědnosti
 • celoživotní učení se
 • komplexní přístup

Naše aktivity:

 • dluhové poradenství až po oddlužení
 • vzdělávání pro skupiny ve finanční gramotnosti
 • Retrostipendia a kariérové poradenství
 • pracovní poradenství a vzdělávání pro skupiny
 • tréninková místa na 6 měsíců
 • Klub pro ženy s dětmi - setkávání žen, tvoření, vzdělávání a podpora vč. hlídání dětí
 • Mikroprojekty - podpora mladých v realizaci svých nápadů
 • preventivní akce pro mladé
 • neformální romské sdružení Amaro dživipen - Život jaký je a činnost jádrové skupiny vč. vzdělávání a akcí pro veřejnost
 • fotbalový klub muži
 • taneční soubor ženy
 • taneční soubor mládež
 • Lila rosa - taneční soubor dětí a Dětský taneční minifestival v Krásné Lípě
 • podpora soužití v nemovitostech vč. jednání s majiteli, domovnictví

Matoušek Jan, mobil 778 888 435