Jak si vede Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Jak si vede Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Publikováno: 27.9.2016 | Autor: admin

Zhodnocení činnosti za rok 2015

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež T-klub a Amari klub

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je registrovaná sociální služba, kterou v letošním roce podpořil Ústecký kraj a Nadace Agrofert. Služba je určena dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 6-26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, zažívají nějakou nepříznivou situaci, omezující životní podmínky, nebo konfliktní situace. Může se také jednat osoby, které nejsou nebo nemohou být zapojeny do standartních volnočasových aktivit. Vzhledem k tomu, že se jedná o široké spektrum s odlišnými potřebami a možnostmi ohrožení, rozdělili jsme v říjnu 2015 poskytování služby na dva kluby. Amari klub, určený dětem ve věku 6-11 let a T-klub, určený mladým ve věku 12-26 let.Otevírací doba Amari klubu je od PO-PÁ v čase 12-17h a

T-klub je otevřen od  PO-SO v čase 13-119h.                                                                                                                                     

Další zásadní změna proběhla také v říjnu. Došlo k rozšíření způsobu poskytování služby. Nyní ji poskytujeme nejen ambulantně, ale také terénně.  V nízkoprahovém zařízení nabízíme širokou škálu volnočasových aktivit, které jsou prostředkem k osobnímu rozvoji, navázání kontaktu a důvěry, poskytnutí služby i společným zážitkům.  Poskytujeme pomoc v akutních krizových situacích. Klienti si zvyšují své kompetence a jsou podporováni při řešení svých problémů. Nabízíme jim možnost sdílet s námi každodenní zážitky. Pomocí volnočasových aktivit, her, dílen se učí pracovat v kolektivu, navazovat mezilidské vztahy a fungovat v nich. Na ohrožení sociálně patologickými jevy reaguje služba realizací preventivních témat, které jsou tvořena na základě potřeb klientů.  Realizují se formou besed, exkurzí, přednášek, koláží, filmů, příběhů apod. Mgr.Adéla Galbavá, Kostka Krásná Lípa