Krok sem, krok tam, Krásnou Lípu dobře znám!

Publikováno: 17.3.2021 | Autor: Luňáková Kateřina

Kostka Krásná Lípa p.o. ve spolupráci s Českým Švýcarskem o.p.s. uspořádala pro děti a mládež venkovní hru s hádankou. 

Hra probíhala poslední únorový týden a první březnový týden o jarních prázdninách. Cílem hry bylo dostat děti a mládež na zdravý vzduch a odpočinout si od distanční výuky.  Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích.

Na začátku hry soutěžící obdrželi herní list a putovali městem podle úkolů v něm. Za každý úkol získali informace o zajímavostech města a Národního parku.  Ty zapisovali do herního listu. Jakmile měli všechny úkoly splněny, na T klubu obdrželi písmena k sestavení odpovědi na hádanku.  Odpověď vepsali do herního listu a řekli heslo. Všichni soutěžící odpověděli správně a získali za to odměnu. Odměny věnovali do soutěže pořadatelé. Doufáme, že účastníci si hru užili a těšíme se na další.

Napsala: E. Rozsypalová.